Akordeon

Hra na akordeon se na naší ZUŠ vyučuje téměř od jejího vzniku – od školního roku 1953/54. Žáci a akordeonový soubor získávají nejvyšší ocenění v soutěžích a pravidelně se zúčastňují veřejných vystoupení školy.

Kytara

Kytarové oddělení působí na škole od r. 1972. Jako v ostatních odděleních i zde je kladen důraz na to, aby všichni žáci mohli své umění předvést na veřejnosti – ať už sólově nebo jako členové komorních souborů a různých nástrojových seskupení. Veřejná vystoupení se neomezují jen na půdu školy, záslužný je podíl na různých vystoupeních dobročinného charakteru. Žáci se úspěšně zúčastňují soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Elektronické klávesové nástroje

Výuka tohoto v současné době velmi populárního nástroje probíhá od roku 1997. Díky skvělé podpoře vedení školy byla třída rychle vybavena špičkovými nástroji, výkonným počítačem, softwarem a studiovými reproduktory. Počet žáků EKN se od založení třídy více než zdvojnásobil, úroveň výuky i žáků stále stoupá.

Bicí nástroje

Výuka probíhá podle moderních škol na bicí soupravu, malý buben, popř. melodické bicí nástroje. K dispozici jsou mimo jiné bicí soupravy Sonor, Yamaha atd. a také profesionální aparatura pro hru s nahrávkami. Žáci získávají přední umístění v soutěžích a zúčastňují se veřejných akcí školy.