Dechové oddělení

Oddělení dechových nástrojů je jedno z největších. Vedle výuky zobcové flétny je zde možno navštěvovat hru na příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, trombon, baskřídlovku a tubu. Nelze opomenout, že k tomuto účelu je škola vybavena velkým množstvím kvalitních nástrojů k zapůjčení. Výuku vedou učitelé, z nichž mnozí jsou aktivními hráči Filharmonie Brno, orchestru Národního divadla a orchestru Městského divadla Brno.

Žáci dechového oddělení se pravidelně zúčastňují soutěží MŠMT (jak v sólové, tak komorní hře), odkud se málokdy vracejí bez ocenění. Ve školním roce 2005/2006 a 2008/2009 mělo dechové oddělení dokonce i absolutního vítěze v ústředním kole ve hře na trombon.