Historie školy

1950

na Mendlově náměstí založena hudební škola – předchůdce současné

Základní umělecké školy Františka Jílka

1953

škola rozšířena o oddělení rytmiky / pozdějšího tanečního oboru / – sídlo školy přesunuto do budovy Hlinky 7 a později v budově Hlinky 3.

1965

další stěhování na Hybešovu ul. č. 15

1972

zřízena pobočka v Brně – Žebětíně

1973

škola přemístěna do dnešních prostor – bývalá ulice Koněvova – dnes ulice Vídeňská 52 a 85

1977

zřízeno detašované pracoviště v Bohunicích – výtvarný, taneční a hudební obor současně otevřen v Kohoutovicích taneční a výtvarný obor

1979

otevřen literárně dramatický obor

1992

vznik soutěže Amadeus

1993

založena Nadace Amadeus – později Amadeus – nadační fond

1993

  • nové detašované pracoviště v MČ Bohunice – Bohuňova 27
  • účast barokního souboru „Brněnská camerata“ na mezinárodním festivalu Orchestrades – Brive / Francie

1994

  • otevřeno detašované pracoviště v MČ Nový Lískovec – Čtvrtě 5 – obor hudební a taneční
  • účast akordeonového souboru na mezinárodním festivalu Orchestrades – Brive / Francie

1995

zřízeno další detašované pracoviště MČ Bohunice – Bohuňova 25 /dnes Amerlingova 2/ – obor hudební, taneční a výtvarný

1996

propůjčen škole čestný název – Základní umělecká škola Františka Jílka

2003

přestěhována výuka v MČ Žebětín na ZŠ na ul. Kohoutovickou

2004

zahájena výuka výtvarného oboru na základní škole – ul. Svážná, MČ Brno – Nový Lískovec

k 29. 6. 2018 byla výuka ukončena

2009

rozšířena výuka v MČ Žebětín také na ZŠ Křivánkovo náměstí 11

k 29. 6. 2012 byla výuka ukončena

2009

dokončení rozsáhlé rekonstrukce budovy na Vídeňské 52

2012

od září 2012 je Kohoutovická 33 v MČ Žebětín samostatnou budovou ZUŠ Františka Jílka

k 29. 6. 2015 byla výuka ukončena

2015

od září 2015 je výuka v MČ Žebětín přesunuta zpět na Křivánkovo náměstí 11