Hudební obor

Hudební obor se za dobu své existence rozrostl jak počtem žáků, tak i širokou nabídkou výuky různých nástrojů. Nabízí žákům uplatnění v souborech, komorních seskupeních a orchestrech. O vysoké úrovni výuky svědčí úspěchy žáků v řadě soutěží v České republice a v zahraničí a také to, že řada absolventů školy pokračuje ve studiu na konzervatořích a na středních i vysokých uměleckých a pedagogických školách nebo uplatňuje své schopnosti jako vynikající orchestrální hráči nebo jako pedagogové na všech stupních uměleckých škol.

Hlavním cílem školy je však přivést mladé lidi k bohatému světu umění, rozšířit jejich schopnosti vnímání a přispět k tomu, aby profesionální i amatérské umělecké výkony měly poučené, vnímavé a chápavé obecenstvo.