Klávesové oddělení

Oddělení klávesových nástrojů bylo a je od samotného vzniku školy jedním z největších pilířů hudebního oddělení. Zájem o výuku hry na klavír byl vždy velký a výborná umístění žáků na různých klavírních soutěžích svědčí o vysoké úrovni výuky.

Obor navštěvují žáci ve věkovém rozmezí pěti let až do dospělosti. V posledních letech dochází k postupné obnově nástrojů a výuka tak dostává kvalitativně vyšší úroveň.

Žáci mají možnost účastnit se aktivně mnoha kulturních akcí – od žákovských večerů po koncerty nebo soutěže vyhlašované MŠMT.

Naše škola spolupořádá mezinárodní klavírní soutěž Amadeus, které se každoročně zúčastňuje i několik našich žáků. V současné době je nejúspěšnější žačkou klávesového oddělení Klára Francová(pedagog Inna Aslamas),pravidelná a úspěšná účastnice prestižních klavírních soutěží.