Sára Čopová

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • studuje na Konzervatoři v Brně obor hra na klavír.
  • v minulosti se zúčastnila soutěže konzervatoří na Slovensku a absolvovala několik mistrovských klavírních kurzů na JAMU i na konzervatoři v Košicích. 
  • jako pedagog a korepetitor působila na ZUŠ Mikuláše Moyezesa v Prešove a na SZUŠ Krosnianska 6 v Košicích.
  • na ZUŠ Františka Jílka působí od roku 2021 jako učitelka hry na klavír.