Pěvecké oddělení, hudební nauka

a přípravná hudební výchova

 

 

 

Pěvecké oddělení

Žáci pěveckého oddělení mají zároveň možnost výuky hry na klavír. Snahou pedagogů je co nejvyšší účast zpěváků na veřejných akcích pořádaných školou. Úroveň pěveckého oddělení dokazuje účast a umístění v soutěžích, řada absolventů pokračuje ve studiu na konzervatořích v Brně, Praze a Kroměříži, na středních a vysokých školách v oboru hudební výchova. Někteří žáci měli možnost účinkovat v muzikálových představeních v Městském divadle v Brně, další jsou členy pěveckých sborů a souborů.

Hudební nauka a přípravná hudební výchova

Vyučovací předmět hudební nauka je na naší ZUŠ realizován od 1. do 5. ročníku. Navazuje na předmět přípravná hudební výchova, který vyučujeme v přípravném studiu. V těchto předmětech žáci získávají elementární znalosti hudební teorie důležité pro hudební praxi realizovanou v příslušném nástroji a přirozenou a hravou formou rozvíjí své intonační a rytmické cítění.

Ve školním roce 2012/2013 jsme zahájili ve všech předmětech výuku podle nového školního vzdělávacího programu, kde je hudební nauka realizována od 1. do 4. ročníku. Při výuce používáme pracovní sešity Hudební nauka pro ZUŠ Martina Vozara. Nedílnou součástí výuky HN i PHV je práce s interaktivní tabulí, starší žáci pak navštěvují nově vybavenou PC učebnu, kde pracují s notačním programem Finále.