Smyčcové oddělení

Oddělení smyčcových nástrojů působí na škole již od jejího založení. Vedle výuky sólové hry je práce zaměřena i na kolektivní souborovou hru s různými počty žáků a nástrojových obsazení.

V souborové a orchestrální hře získávají žáci praktické zkušenosti, které mohou uplatnit nejen jako hráči v orchestru ZUŠ města Brna, ale pro mnohé z nich jsou tyto zkušenosti prvním podnětem pro rozhodnutí zvolit si hudbu za svoji budoucí profesi.

Žáci smyčcového oddělení se pravidelně zúčastňují soutěží MŠMT, Heranovy violoncellové soutěže a jiných soutěží v České republice, ve kterých získávají přední umístění, několik absolventů pokračuje ve studiu na konzervatoři nebo jsou členy různých orchestrálních seskupení.