Úspěchy žáků a významné kulturní akce

Ocenění žáci ve školním roce 2016/2017

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus

Soutěž MŠMT – klavír

Okresní kolo
Viktorie KOZÁNKOVÁ    I. cena a postup do krajského kola (0. kategorie)
Martin TARDON        I. cena a postup do krajského kola (0. kategorie)
Pavlína VEČEŘOVÁ    I. cena a postup do krajského kola (1. kategorie)
Jana MIKLÁNKOVÁ    I. cena a postup do krajského kola (8. kategorie)
Lucie KYZLINKOVÁ    II. cena
Terezie NAREČKOVÁ    II. cena
Klára MIKLÁNKOVÁ    II. cena
Zuzana CHALOUPKOVÁ    III. cena
Terezie NĚMCOVÁ    III. cena
Maria TSIMA        III. cena

Krajské kolo
Viktorie KOZÁNKOVÁ    I. cena a postup do ústředního kola (0. kategorie)
Martin TARDON        I. cena (0. kategorie)
Pavlína VEČEŘOVÁ    II. cena (1. kategorie)
Jana MIKLÁNKOVÁ    I. cena (8. kategorie)

Soutěž MŠMT – housle

Okresní kolo
Adam SPĚVÁK        I. cena a postup do krajského kola (0. kategorie)
Tomáš BARGEL        II. cena (7. kategorie)
Eliška POKOJOVÁ        III. cena (3. kategorie)

Krajské kolo
Adam SPĚVÁK

Soutěž MŠMT – viola

Okresní kolo
Štěpánka RÝPAROVÁ    I. cena a postup do krajského kola (2. kategorie)
Šimon ŠVEJDA        I. cena a postup do krajského kola (3. kategorie)

Krajské kolo
Štěpánka RÝPAROVÁ
Šimon ŠVEJDA

Soutěž MŠMT – violoncello

Okresní kolo
Markéta PRUDILOVÁ    I. cena a postup do krajského kola (7. kategorie)

Krajské kolo
Markéta PRUDILOVÁ

Soutěž MŠMT – kytara

Okresní kolo
Jan GREGOR        čestné uznání I. stupně
Beáta REMEŠOVÁ        čestné uznání II. stupně

Karlovarský skřivánek

Regionální kolo
Terezie HÁJKOVÁ        I. cena a postup do celostátního kola (kategorie C2)
Karolína NOVÁČKOVÁ    II. cena (kategorie A2)
Šimon HOHL        III. cena (kategorie C1)

2015 / 2016

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

 • Trombonové kvarteto
 • Radek Novák
 • Jakub Zapletal
 • Marek Rapáč
 • Jiří Hon
 • 1. místo a absolutní vítěz
 • vyučující Mgr. Petr Janda

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

 • Trio
 • Sabina Fronková – flétna
 • Radovan Mládek – klarinet
 • Klára Francová – klavír
 • 3. místo
 • vyučující Mgr. Judita Menclová

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

Praque Junior Note

Mezinárodní klavírní soutěž Vítězslava Nováka

Soutěž v koncertním melodramu Šumperk

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus

Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus

Výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí – Pavel Kučera – 3. místo – vyučující  Marta Křížová

Slavnostní koncert v Besedním domě

Taneční koncert v Janáčkově divadle

Výstavy výtvarného oboru

Divadelní představení literárně dramatického oboru

 

 

2014 / 2015

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

Mezinárodní výtvarná soutěž Cesta čiary v Kremnici – Viktor Valíček – zlaté pásmo – vyučující  Miloš Kříž

Slavnostní koncert v Besedním domě

Taneční koncert v Janáčkově divadle

Výstavy výtvarného oboru

Divadelní představení literárně dramatického oboru