MgA. Alžběta Krausová

Předměty: Klavír

  • vystudovala Konzervatoř v Českých Budějovicích a JAMU v Brně obor hra na klavír
  • vyučovala na řadě ZUŠ
  • v současné době vyučuje na ZUŠ V. Kaprálové a od prosince 2019 také na ZUŠ F. Jílka
  • s velkým zaujetím se věnuje zejména komorní hře, spolupracuje převážně s hráči na dechové nástroje, nejvíce vystupuje se svým bratrem, klarinetistou Tomášem
  • od r. 2019 je členkou brněnského Mirror Ensemblu
  • své schopnosti rozšiřuje na seminářích, hudebních kurzech a master class vedených českými i zahraničními umělci