BcA. Andrea Berešová

Předměty: Klavír

  • je absolventkou bakalářského studia na JAMU v Brně
  • v současné době studuje magisterské studium tamtéž
  • v letech 2016 až 2017 studovala v rámci programu Erasmus na Universty of Stavanger v Norsku
  • v roce 2011 získala 3. místo na mezinárodní soutěži klavírních dvojic v Rzeszowe v Polsku
  • na ZUŠ F. Jílka od roku 2017 vyučuje hru na klavír