BcA. Barbara Tolarová

Předměty: Housle

  • je absolventkou bakalářského studia na JAMU v Brně
  • od roku 2013 je členkou orchestru Janáčkovy opery v Brně, kde v současné době zastává funkci zástupce koncertního mistra
  • od září 2013 se také věnuje pedagogické činnosti – nejprve na ZUŠ Židlochovice, dále na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně
  • na ZUŠ F. Jílka vyučuje od září 2017 hru na housle