Mgr. Bedřiška Bělušová

Předměty: Klavír

  • vystudovala AMU v Praze obor hra na harfu
  • od roku 1974 byla členkou orchestru zpěvohry Národního divadla v Brně
  • od roku 1995 byla současně členkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně
  • od dob studií spolupracovala s různými orchestry (Státní filharmonie Brno, Filharmonie Olomouc, Městské divadlo Brno, Rozhlasový orchestr Studio Brno a jiné)
  • pedagogicky působila na ZUŠ v Jihlavě, na ZUŠ V. Kaprálové v Brně a na Konzervatoři v Brně
  • na ZUŠ Františka Jílka začala učit od roku 1993 hudební teorii a hru na klavír (v současné době pouze hru na klavír)
  • od roku 1994/1995 je zástupkyní ředitele
  • od roku 2006/2007 je statutární zástupkyní ředitele