BcA. Eva Rohleder

Předměty: Violoncello
Poznámka: t. č. na mateřské dovolené

  • vystudovala bakalářské studium na JAMU v Brně
  • pedagogicky působila na SUŠ a gymnáziu P. Křížkovského v Brně
  • na ZUŠ Františka Jílka vyučuje od září 2007 hru na violoncello