Mgr. Jaroslav Fuksa

Předměty: Klarinet, Saxofon

 • vystudoval JAMU v Brně obor hra na klarinet,
 • v roce 2005 vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management,
 • byl členem řady orchestrů (dechový soubor „MORAVANKA“, orchestr zpěvohry Národního divadla v Brně, BROLN, Orchestr Městského divadla v Brně a další),
 • dva roky byl uměleckým šéfem dechového souboru „MORAVĚNKA“, který pod jeho vedením nahrál řadu CD,
 • vedl několik amatérských dechových hudeb Jižní Moravy,
 • od dob studií se věnuje kompozici a instrumentaci pro různá nástrojová obsazení (skladby pro Big band, dechové a taneční orchestry, hudba k divadelním hrám, drobné instruktivní skladby pro žáky ZUŠ apod.),
 • od roku 1976 externě pedagogicky působil na LŠU Jedovnice a od roku 1987 na LŠU Kuřim,
 • na ZUŠ Fr. Jílka začal učit v roce 1989 hru na klarinet a saxofon,
 • ředitelem školy je od školního roku 1992/1993,
 • v letech 2000 – 2006 byl prezidentem Asociace základních uměleckých škol ČR,
 • do roku 2014 byl členem Předsednictva Unie školských asociací ČR CZESHA, která zastřešuje 15 školských asociací ČR
 • od 1.9.2014 ukončil funkci ředitele a ve škole dál působí jako učitel klarinetu a saxofonu
 • v roce 2012 obdržel cenu Asociace základních uměleckých škol ČR za významný přínos v péči o rozvoj a kvalitu základního uměleckého vzdělávání a prosazování zájmů základních uměleckých škol
 • v roce 2015 mu ministr školství, mládeže a tělovýchovy udělil Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost