Miroslav Černohlávek

Předměty: Fagot, Zobcová flétna

  • vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na fagot
  • od r. 1989 působil jako 1. fagotista v Moravském divadle Olomouc
  • v současné době je členem orchestru Janáčkovy opery Národní divadlo Brno
  • je členem komorní filharmonie G. Mahlera v Jihlavě
  • několik let provozoval soukromou pedagogickou praxi v Olomouci a v Brně
  • na ZUŠ Františka Jílka vyučuje od září 2014 hru na zobcovou flétnu