Monika Přecechtělová

Předměty: Klavír

  • studuje na Konzervatoři v Brně, obor klavír ve třídě paní profesorky Evy Horákové

  • v minulosti se zúčastnila Brněnské klavírní soutěže a Brněnských klavírních kurzů

  • mimo klavír se věnuje folkoru ve Valašské Bystřici, hraje v CM Štverák a tančí ve folkorním souboru Troják