Stanislava Pavelková

Kompetence: Vedoucí detašovaného pracoviště v MČ Nový Lískovec
Předměty: Klavír

  • vystudovala Konzervatoř v Brně obor hra na klavír
  • dále se vzdělávala ve čtyřletém studiu Metodického centra na JAMU v Brně
  • na ZUŠ Františka Jílka vyučuje od roku 1985
  • v roce 1998 studijní stáž v Kaunasu v Litvě
  • pedagogicky působila ve Vlašských Klouboukách a Ivančicích
  • vyučuje kreativní formou terapie  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami