Mgr. Věra Chmelová Ph. D.

Předměty: Klavír

  • vystudovala hru na klavír na ZUŠ Rumburk (ped. O. Maděrová), na konzervatoři v Teplicích (ped. B. Bůžková) a následně na PdF MU v Brně obory Hra na klavír a Hudební výchova pro střední školy (ped. P. Hala)
  • následovalo studium doktorského oboru Hudební teorie a pedagogika
  • během studií se věnovala i hře na cembalo (vedlejší obor), hře na varhany (absolutorium brněnské konzervatoře ve třídě ped. P. Kolaře) a kompozici (ZUŠ Smetanova, Brno, ped. J. Mazourová). V rámci celoživotního vzdělávání pravidelně navštěvuje Metodické centrum HF JAMU, prázdninové klavírní kurzy v Mikulově a Mezinárodní letní školu staré hudby a tance ve Valticích
  • pedagogické činnosti se věnuje od roku 1998 (ZUŠ Rumburk, později ZUŠ P. Křížkovského s.r.o. v Brně), nyní působí na ZUŠ Orchidea v Brně (hra na klavír, skladba), KKDOR HF JAMU (metodika) a ZUŠ Františka Jílka v Brně (hra na klavír)
  • se svými žáky se pravidelně účastní koncertů Brněnské klavírní mládí, nesoutěžních i soutěžních přehlídek (např. Mládí a Bohuslav Martinů), celostátní soutěže ZUŠ v oborech hra na klavír a skladba, improvizační přehlídky MC HF JAMU „Hrajeme si pro radost“ aj., přispívá články do katedrálního časopisu Pianissimo