TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Registrace spuštěna.

HUDEBNÍ PROGRAM PRO DĚTI I CELOU RODINU
CHARITATIVNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL NA PODPORU DĚTSKÉ ONKOLOGIE
SLAVÍME 70 LET

JSME TU PRO VÁS JIŽ 70 LET. SLAVTE S NÁMI PO CELÝ ROK 2023

30 LET NADAČNÍHO FONDU AMADEUS
ZÁHON

OBJEKTOVÁ INSTALACE K POCTĚ G. J. MENDELA

HRÁCH SE VALÍ BRNEM

HAPPENING K POCTĚ G. J. MENDELA

VÍTÁME VÁS

na webových stránkách ZUŠ Františka Jílka

Obory
Hudební obor
Základem výuky je nabídka pestré škály hudebních nástrojů pod vedením zkušených pedagogů. Dále umožňujeme uplatnění v souborech, komorních seskupeních a orchestrech.
Taneční obor
Rozvíjíme taneční nadání s cílem prohloubit v dětech smysl pro harmonický, kultivovaný taneční pohyb, estetické cítění a tvořivost.
Výtvarný obor
Vyučujeme a postupně zdokonalujeme žáky nejen v klasických výtvarných technikách (kresba, malba, grafika, objektová tvorba), ale i modernějších technikách jako digitální fotografie, 3d tisk aj.
Literárně-dramatický obor
Základem výuky jsou praktické dovednosti jako mluva, pohyb, schopnost improvizace, které se prakticky uplatňují v práci v souboru při jevištní hře.

O škole

ZUŠ F. Jílka je v současné době největší školou tohoto typu, co do počtu žáků, v Jihomoravském kraji. Ve svém názvu nese jméno významného brněnského umělce, Prof. Františka Jílka.

Kompletní profil školy

Kontakt

Základní umělecká škola F. Jílka Brno,
příspěvková organizace

Vídeňská 264/52
Brno 639 00

Telefon: +420 543 213 764
Email: sekretariat@zusjilka.cz

IČO: 44993536
Bankovní spojení: 27233621/0100

Kompletní kontakt