Profil školy

ZUŠ F. Jílka je v současné době největší školou tohoto typu, co do počtu žáků, v Jihomoravském kraji. Ve svém názvu nese jméno významného brněnského umělce, Prof. Františka Jílka. Výuka probíhá ve čtyřech oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický). Zájemcům, kteří jsou přijati na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky, se otevírá cesta k poznávání a chápání umění. K tomu slouží řada předmětů, které jsou také určitým závazkem pro žáky i jejich rodiče. Žáci naší školy, vedeni zkušenými pedagogy, se mohou pochlubit úspěchy v celostátních i mezinárodních soutěžích. Řada z nich pokračuje v dalším studiu na středních či vysokých školách. 

Studium je realizováno v několika variantách. Těm nejmladším je nabízeno přípravné studium I. stupně, na které navazuje studium I. a II. stupně. Následně je možné absolvovat i studium pro dospělé. Jedná se tedy o zájmové vzdělávání, které je vyučováno ve škole a odlišuje se od kroužků v jiných organizacích.

Je třeba zdůraznit, že kromě studia pro dospělé, je veškeré vzdělávání plně hrazeno státem. Nešťastný termín „úplata za vzdělávání“ pokrývá mandatorní výdaje školy (nájmy, energie, služby) a ze zbylých prostředků vybavení školy. V žádném případě se touto částkou nehradí vlastní vzdělávání!

Zájem o studium na naší ZUŠce potvrdíte vyplněním a odesláním Přihlášky ke studiu, následně budete pozváni k talentovým zkouškám.

Pracoviště