Hudební obor

Hudební obor je největším na naší škole, navštěvuje jej přes 600 žáků. Výuka není založena pouze na docházce do vyučovacích hodin vybraného nástroje, ale také do dalších předmětů. V rámci studia žáci navštěvují hudební nauku a další povinně volitelné předměty jako jsou komorní hra, hra v souboru, komorní zpěv, sborový zpěv, klavírní (interpretační) seminář a to tak, jak vyplývá ze Školního vzdělávacího programu naší školy. I v těchto předmětech jsou žáci hodnoceni a výsledná známka je součástí vysvědčení. Tím se také odlišujeme od jiných zájmových aktivit – kroužků, s kterými jsme často zaměňováni. 

Hudební obor se může pochlubit významnými úspěchy žáků z nejrůznějších soutěží, a to i mezinárodních. Nejtalentovanější pak jsou, v případě zájmu, připravováni ke studiu na konzervatořích.