Přípravná hudební výchova

Vyučovací předmět Přípravná hudební výchova je na naší ZUŠ realizován pro děti, které mají k 1. září 6 let. Na něj pak navazují čtyři ročníky hudební nauky pro starší žáky.

Tyto předměty jsou povinnou součástí studia hudebního oboru. Žáci získávají elementární znalosti hudební teorie důležité pro hudební praxi realizovanou v příslušném nástroji a přirozenou a hravou formou rozvíjí své intonační a rytmické cítění. Učí se hudebním základům a věnují se společnému zpěvu.

Pedagogové

Pracoviště