Historie školy

1950
na Mendlově náměstí založena hudební škola – předchůdce současné Základní umělecké školy Františka Jílka
1953
škola rozšířena o oddělení rytmiky / pozdějšího tanečního oboru / – sídlo školy přesunuto do budovy Hlinky 7 a později v budově Hlinky 3.
1965
další stěhování na Hybešovu ul. č. 15
1972
zřízena pobočka v Brně – Žebětíně
1973
škola přemístěna do dnešních prostor – bývalá ulice Koněvova – dnes ulice Vídeňská 52 a 85
1977
zřízeno detašované pracoviště v Bohunicích – výtvarný, taneční a hudební obor současně otevřen v Kohoutovicích taneční a výtvarný obor
1979
otevřen literárně dramatický obor
1992
vznik soutěže Amadeus
1993
založena Nadace Amadeus – později Amadeus – nadační fond
1993
nové detašované pracoviště v MČ Bohunice – Bohuňova 27
účast barokního souboru „Brněnská camerata“ na mezinárodním festivalu Orchestrades – Brive / Francie
1994
otevřeno detašované pracoviště v MČ Nový Lískovec – Čtvrtě 5 – obor hudební a taneční
účast akordeonového souboru na mezinárodním festivalu Orchestrades – Brive / Francie
1995
zřízeno další detašované pracoviště MČ Bohunice – Bohuňova 25 /dnes Amerlingova 2/ – obor hudební, taneční a výtvarný
1996
propůjčen škole čestný název – Základní umělecká škola Františka Jílka
2003
přestěhována výuka v MČ Žebětín na ZŠ na ul. Kohoutovickou
2004
zahájena výuka výtvarného oboru na základní škole – ul. Svážná, MČ Brno – Nový Lískovec
k 29. 6. 2018 byla výuka ukončena
2009
rozšířena výuka v MČ Žebětín také na ZŠ Křivánkovo náměstí 11
k 29. 6. 2012 byla výuka ukončena
2009
dokončení rozsáhlé rekonstrukce budovy na Vídeňské 52
2012
od září 2012 je Kohoutovická 33 v MČ Žebětín samostatnou budovou ZUŠ Františka Jílka
k 29. 6. 2015 byla výuka ukončena
2015
od září 2015 je výuka v MČ Žebětín přesunuta zpět na Křivánkovo náměstí 11