Přijímací řízení

Vážení zájemci o studium,  

předpokladem pro přijetí ke studiu je vyplněná přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná talentová zkouška a volná kapacita.

Oficiální termín přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/22 proběhl ve dnech 14. a 15. května. Jestliže jste nestihli řádný termín talentových zkoušek, vyplňte přihlášku ke studiu a v případě volné kapacity školy, Vás budeme informovat o termínu dodatečné zkoušky.

Na výtvarný obor máme stále volná místa.

Termín talentových zkoušek pro školní rok 2022/23 bude vyhlášen 1. 3. 2022. Do té doby prosím přihlášku neposílejte.

PŘIHLÁŠKA ONLINE    O TALENTOVÉ ZKOUŠCE   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ