Přijímací řízení

Vážení zájemci, 
předpokladem pro přijetí ke studiu je vyplněná přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná talentová zkouška a volná kapacita.

Řádný termín talentových zkoušek pro školní rok 2023/24 bude:

  • 19. a 20. května pro obory HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ.
  • 23. května pro obor TANEČNÍ.

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme do všech oddělení.
Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů přijímáme zájemce o hru na klavír pouze v omezeném množství. Proto pečlivě zvažte výběr nástroje.

Nově nabízíme studium hry na cimbál.

Uchazeči o studium se přihlašují k talentovým zkouškám pouze vyplněním přihlášky na webových stránkách školy.
Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožňuje vybrat si termín i čas talentové zkoušky (Termíny budou dle potřeby postupně doplňovány). Po vyplnění přihlášky Vám na Vámi uvedený  e-mail přijde potvrzení o doručení a kontrole uvedených údajů. V tomto e-mailu bude odkaz, na kterém se po zpracování výsledků dozvíte, zda bylo Vaše dí přijato. Čas zkoušky si zapište a uschovejte. V případě změny nás kontaktujte (janda@zusjilka.cz pro hudební obor, buchta@zusjilka.cz pro ostatní obory).

Rezervační systém pro řádný termín bude otevřen do 16. května. Pokud jste tento termín nestihli, vyplňte přihlášku i tak, a v případě volné kapacity budete následně kontaktováni pro náhradní termín.

Talentové zkoušky, pro všechny pobočky, budou probíhat pouze na pracovišti:

  • Vídeňská 52 (hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor)
  • Vídeňská 85 (taneční obor)

PŘIHLÁŠKA ONLINE    O TALENTOVÉ ZKOUŠCE   VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ