Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 31. 5. 2022. Následně vám budou rozeslány do emailových schránek a dále zveřejněny na internetových stránkách školy v sekci aktuality a vyvěšeny ve vestibulu budovy školy Vídeňská 52. Výsledek se Vám též zobrazí pod odkazem v emailu, který jste obdrželi při odeslání přihlášky.

Obecné informace:

U osobního čísla vašeho dítěte je napsáno PŘIJAT

Vaše dítě bylo přijato ke studiu. V nejbližších dnech vám přijde pokyn k zaplacení úplaty za vzdělání (školného) na mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Z důvodu velkého počtu uchazečů o studium v naší škole Vás laskavě prosíme o uhrazení této částky dle data splatnosti. V opačném případě bude místo nabídnuto dalším zájemcům v pořadí.

U osobního čísla vašeho dítěte je napsáno NÁHRADNÍK

Vaše dítě splnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška), avšak vzhledem ke kapacitnímu omezení školy, jej nemůžeme v tuto chvíli přijmout. Vaše dítě bylo zařazeno do skupiny náhradníků, které v případě uvolněného místa ve škole budeme ihned kontaktovat.

U osobního čísla vašeho dítěte je napsáno NEPŘIJAT

Vaše dítě nesplnilo podmínky přijímacího řízení (talentová zkouška).

Pokud bylo vaše dítě přijato, ale rozhodnete se, že nenastoupí, dejte nám prosím co nejdřív vědět na sekretariat@zusjilka.cz, abychom mohli oslovit náhradníky, děkujeme.