Klavír

Hra na klavír patří pro své široké využití k nejžádanějším studijním oborům. Plní funkci nástroje jak sólového, kde hraje žák sám za sebe, tak doprovodného, kde může doprovázet jiný hudební nástroj, nebo třeba svůj zpěv. Aby žák výuku hry na klavír zvládl, je nedílnou součástí studia jeho každodenní domácí příprava, zpočátku pod dohledem rodičů. Vhodný věk pro začátek klavírního studia je 6 let, velmi nadaní žáci však mohou u nás začít se vzděláváním již v pěti letech.

Ke studiu je nutné mít doma hudební nástroj pro domácí přípravu – nejlépe akustický klavír nebo pianino. Ve výjimečných případech jej lze nahradit pianinem digitálním, potom je nutné poradit se o typu nástroje s vyučujícím. Není potřeba nástroj přímo kupovat, v Brně je možnost si klavír i pronajmout např. v Českém hudebním fondu.

Žáci klavírního oddělení vystupují na třídních besídkách, žákovských večerech i jiných veřejných akcích pořádaných naší školou. Ti nejlepší mají možnost účastnit se tuzemských i mezinárodních klavírních soutěží. Od třetího ročníku studia si žáci také zahrají se svými kolegy ve čtyřruční hře, nebo si mohou rozšiřovat své znalosti v klavírním interpretačním semináři.

Pedagogové

Pracoviště