Hudební nauka

Vyučovací předmět hudební nauka je na naší ZUŠ realizován od 1. do 4. ročníku. Navazuje na Přípravnou hudební výchovu, kterou vyučujeme v přípravném studiu pro šestileté děti.

Tyto předměty jsou povinnou součástí studia hudebního oboru. Žáci získávají elementární znalosti hudební teorie důležité pro hudební praxi realizovanou v příslušném nástroji a přirozenou a hravou formou rozvíjí své intonační a rytmické cítění. Při výuce používáme pracovní sešity Hudební nauka pro ZUŠ Martina Vozara.

Pedagogové

Pracoviště