Klavírní interpretační seminář

Interpretační seminář je předmět určený žákům hry na klavír od 3. ročníku.

Jeho smyslem je prohlubovat dovednosti v oblasti rozvíjení hudebního sluchu a harmonického cítění, vzájemného naslouchání, interpretace hudby různých stylových období a v neposlední řadě také v oblasti improvizace a stylizace klavírních doprovodů od lidových písní až k těm populárním. A k tomu nezbytně patří orientace v harmonických funkcích i akordických značkách. 

Pedagogové

Pracoviště