Cimbál

Cimbál je hudební nástroj spjatý především s lidovou hudbou, v poslední době má však stabilní místo v hudbě klasické a nebojí se pronikat i do jiných hudebních žánrů, jako je třeba folk nebo jazz. 

Jedná se o úderný strunný nástroj lichoběžníkového tvaru, který je opatřen 133 strunami a jedním pedálem. Hru na něj obstarává hráč, který za cimbálem sedí a rozeznívá struny pomocí dvou paliček. Díky svému tónovému rozsahu se cimbál uplatňuje jako nástroj doprovodný (nejčastěji v cimbálové muzice), ale i jako nástroj sólový. 

Žák se během studia nejprve učí držet správně paličky a orientovat se ve strunové soustavě, postupně přidává hru s pedálem. Seznamuje se s literaturou svého nástroje, cvičí se ve hře z listu a v improvizaci, zdokonaluje se v technických a výrazových prostředcích a ukotvuje získané hudební dovednosti. 

Ačkoliv je cimbál velký nástroj, nelimituje žádného zájemce věkem ani výškou. Jsou vítány všechny děti od šesti let, které mají chuť se učit nové věci a poznávat krásy i úskalí cimbálových strun. 

Pedagogové

Pracoviště