Varhany

Varhany, královský instrument s tisíciletou tradicí, se v evropské kultuře uplatňuje jako nástroj bohoslužebný i koncertní.

V naší škole vyučujeme hru na varhany po absolvování I. nebo II. cyklu hry na klavír. Předpokladem je přiměřený vzrůst, technická zběhlost a pohotovost při hře z listu. Protože varhany běžně doma nemáme, chodí žáci cvičit na nástroj do školy nebo se třeba mohou domluvit v kostele v okolí svého bydliště. 

Žáci varhanní třídy vystupují na koncertech školy v Besedním domě a v chrámech (např. v Masarykově čtvrti, Žebětíně nebo v Červeném kostele) jako sólisté či jako doprovod k jinému nástroji či zpěvu. Po absolvování studia mohou v praxi uplatnit své dovednosti jako varhaníci při doprovodu bohoslužeb. 

Pedagogové

Pracoviště