Akordeon

Akordeon je jedním z nejmladších koncertních nástrojů, který vznikal přibližně v 1. polovině 19. století. Často bývá spojován a nazýván harmonikou, se kterou má společný pouze vzhled. Jedná se o nástroj vícehlasý s pevným laděním, kde zvuk vzniká rozechvívaným proudem vzduchu. Akordeon patří do skupiny dechových aerofonů, u kterého se tedy tón ovládá vzduchem tahu měchu levé ruky.

Repertoár tohoto nástroje je více než různorodý. Označení ,,od Bacha až po Vlacha“ je už dávno překonané a akordeon nachází uplatnění jak na koncertních pódiích, tak čím dál více i v populární hudbě. Na ZUŠ si projdeme všechny hudební styly od baroka, klasicismu přes původní akordeonovou tvorbu až po současné populární melodie, a tak si každý muzikant může následně vybrat, jaký hudební žánr se mu líbí a jakým směrem se bude ubírat jeho hudební činnost dál.

Akordeon je nástroj velmi vhodný pro sólové hraní, ale i pro uplatnění v komorních ansámblech či doprovodu sborů a jiných vokálních těles. A protože jde o nástroj opravdu velmi mladý, nachází postupně uplatnění i v dalších žánrech a hudebních směrech např. v současnosti je novinkou i využití akordeonu v muzikoterapii.

Pedagogové

Pracoviště