Tuba

Tuba je největší a zároveň nejhlubší dechový žesťový nástroj. Uplatnění najde v sólové hře, ale je to především nepostradatelný nástroj do dechové hudby, a symfonického orchestru. Většinou se vyrábí v B nebo F ladění a zpravidla mívá čtyři ventily. Tuba je nástrojem basovým a tak je samozřejmostí, že se na ni hraje z basového klíče.

Vzhledem k velikosti nástroje není úplně vhodné začínat s tubou v nižších ročnících. Ke hře je totiž potřeba, aby byl žák dostatečně fyzicky vyvinutý, aby nástroj unesl a udýchal. Do začátku je proto vhodnou alternativou zobcová flétna, nebo baskřídlovka. Na tubu se začíná zpravidla kolem 10. – 11. roku, ale záleží na vyspělosti žáka a především na domluvě s učitelem, který zhodnotí fyzické možnosti žáka.

A na závěr jedna zajímavost. Věděli jste, že kdybyste tubu rozmotali a natáhli, tak její délka může mít i 5,5 metrů?

Pedagogové

Pracoviště