Saxofon

Saxofon byl vynalezen belgickým nástrojařem Adolfem Saxem kolem roku 1850. Tento nástroj je jakýmsi spojením dvou dechových nástrojů, příčné flétny, ze které si vzal mechanickou konstrukci, a klarinetu, jakožto plátkového dechového nástroje. Díky dřevěnému plátku, který vibruje, vzniká nezaměnitelný zvuk saxofonu.

Saxofon byl konstruován hlavně pro využití ve vojenských kapelách, postupně si však našel své místo v symfonickém orchestru i jako klasický sólový nástroj. To, že se stal nejoblíbenějším jazzovým nástrojem, bylo způsobeno jeho originálním zvukem a moderním vzhledem.

Ke hře na saxofon je potřeba jistá fyzická vyspělost. Mladší žáci obvykle začínají hrou na zobcovou flétnu a po 2 až 3 letech přecházejí na saxofon. U starších žáků to není nezbytně nutné. Hraní na saxofon je radost, můžete se na něj smát, plakat a taky hrát hodně nahlas.

Pedagogové

Pracoviště