Kontrabas

Kontrabas je největší strunný smyčcový nástroj. Stejně jako třeba housle nebo viola vznikl přibližně koncem 16. století, oproti nim má ovšem rozdílné ladění, a to v čistých kvartách. Kontrabas má nejčastěji čtyři struny, ale v symfonických orchestrech se často používají i pětistrunné. Při hře na kontrabas, který se podobně jako violoncello opírá o zem bodcem, se stojí nebo sedí na speciální židli.

Na kontrabas lze začít ideálně hrát přestupem z jiného nástroje (smyčcového, dechového, klávesového atd.) v jakémkoliv věku nebo i bez předchozích zkušeností, a to zhruba kolem 9 – 10 let. Kontrabas totiž vyžaduje určitou fyzickou a vzrůstovou zdatnost. Pro mladší děti používáme kontrabasy menších rozměrů – půlové nebo čtvrteční a pro starší děti používáme kontrabasy tříčtvrteční.

Zvuk kontrabasu svou hlubokou frekvencí tmelí tóny ostatních smyčcových nástrojů a bez něj není možné dosáhnout úplného a dokonalého zvuku orchestru nebo kapely. Proto se traduje, že „basa tvrdí muziku“. Kontrabas má široké uplatnění od sólových partů přes komorní soubory až po orchestry. Má své nezastupitelné místo jak v klasické hudbě, tak ve folkloru, country, folku, jazzu, bluesu nebo rocku. V poslední době se prosazuje také kontrabasový kvartet, což je ansámbl složený pouze ze čtyř kontrabasů.

Pedagogové

Pracoviště