Pravidla pro školní akce

2. 11. 2021
Všeobecné

Každý návštěvník školní akce, starší 12ti let, musí splňovat předepsané protiepidemické opatření O-T-N.