Přihlašování do elektronické žákovské

7. 9. 2022

Dnes byly odeslány na emaily zákonných zástupců žáků přístupové údaje do elektronické žákovské v programu KLASIFIKACE.

Pokud přístup stále nemáte, kontaktujte emailem příslušné zástupce ředitele, nebo třídního učitele.

Přes el. žákovskou můžete vidět zadanou látku, prospěch, kontrolovat platby a především odesílat omluvenky.