Zahájení školního roku 2021/2022

20. 8. 2021
Všeobecné

DOMLUVA ROZVRHŮ

1. – 3. září 2021 13:00 – 17:00

Hudební obor – individuální domluva
Výtvarný obor – Vídeňská 52, učebna č. 321
Literárně-dramatický obor – Vídeňská 52, učebna č. 220
Taneční obor – Vídeňská 85, baletní sál
Přípravná hudební výchova a hudební nauka – Vídeňská 52, učebna č. 126

ORGANIZACE PHV A HN

Výuka všech předmětů začíná v pondělí 6. 9. 2021

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY

Hudební obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy za svým třídním učitelem a domluvit se s ním na čase výuky nástroje. (Informaci, ke kterému učiteli patří a na jakém místě ho najdou, dostanete emailem přímo od učitele nejpozději 31.8.).
  • Pětiletí žáci si domluví pouze čas výuky nástroje. 
  • Šestiletí žáci se mimo domluvy nástroje také musí zapsat do některé skupiny PHV (přípravná hudební výchova). Zapisovat se mohou buďto na hlavní budově Vídeňská 52 v přízemí, nebo na pobočce v Žebětíně (v Žebětíně pouze ve čtvrtek 2. září).
  • Starší žáci (1. - 4. ročník) se mimo nástroj také musí zapsat do některé ze skupin Hudební nauky, opět osobně na Vídeňské 52, nebo na pobočce v Žebětíně.
  • Od třetího ročníku prvního stupně je také povinnost navštěvovat jeden z povinně-volitelných předmětů (komorní hra, komorní zpěv, sborový zpěv, čtyřruční hra, interpretační klavírní seminář, souborová hra). To, jaké jsou možnosti a kam dítě zapíšete, se domluvíte s vaším třídním učitelem.

Literárně-dramatický obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

Taneční obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

Výtvarný obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.