Zahájení školního roku 2022/2023

15. 8. 2022
Všeobecné

DOMLUVA ROZVRHŮ

1., 2., 5., a 6. září 2022 13:00 – 17:00

Hudební obor – individuální domluva
Výtvarný obor – Vídeňská 52, učebna č. 321
Literárně-dramatický obor – Vídeňská 52, učebna č. 220
Taneční obor – Vídeňská 85, baletní sál
Přípravná hudební výchova a hudební nauka – Vídeňská 52, učebna č. 126

Výuka všech předmětů začíná ve středu 7. 9. 2022

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY

Hudební obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy za svým třídním učitelem a domluvit se s ním na čase výuky nástroje. (Informaci, ke kterému učiteli patří a na jakém místě ho najdou, dostanete emailem přímo od učitele nejpozději 31. 8.)
  • Pětiletí žáci si domluví pouze čas výuky nástroje. 
  • Šestiletí žáci se mimo domluvy nástroje také musí zapsat do některé skupiny PHV (přípravná hudební výchova). Zapisovat se mohou na hlavní budově Vídeňská 52.
  • Starší žáci (1. - 4. ročník) se mimo nástroj také musí zapsat do některé ze skupin Hudební nauky, opět osobně na Vídeňské 52, nebo na pobočce v Žebětíně.
  • Od třetího ročníku prvního stupně je také povinnost navštěvovat jeden z povinně-volitelných předmětů (komorní hra, komorní zpěv, sborový zpěv, čtyřruční hra, interpretační klavírní seminář, souborová hra). To, jaké jsou možnosti a kam dítě zapíšete, se domluvíte s vaším třídním učitelem.

ORGANIZACE HN A PHV

Literárně-dramatický obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

Taneční obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

Výtvarný obor

  • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

* obraz ve slideru - Athénská škola, autor Raffael Santi, 1512, freska 770x550cm