Zahájení školního roku 2023/2024

20. 7. 2023
Všeobecné

DOMLUVA ROZVRHŮ

pondělí 4. - středa 6. září 2023 13:00 – 17:00

Hudební obor – individuální domluva u svého pedagoga
Výtvarný obor – Vídeňská 52, učebna č. 321
Literárně-dramatický obor – Vídeňská 52, učebna č. 220
Taneční obor – Vídeňská 85, baletní sál
Přípravná hudební výchova a hudební nauka – Vídeňská 52, učebna č. 126

Výuka všech předmětů začíná ve čtvrtek 7. 9. 2023

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY

Hudební obor

 • Rodiče se musí dostavit osobně do školy za svým třídním učitelem a domluvit se s ním na čase výuky nástroje. (Informaci, ke kterému učiteli patří a na jakém místě ho najdou, dostanete emailem přímo od učitele nejpozději 1. 9.)
 • Pětiletí žáci si domluví pouze čas výuky nástroje. 
 • Šestiletí žáci se mimo domluvy nástroje také musí zapsat do některé skupiny PHV (přípravná hudební výchova). Zapisovat se mohou na hlavní budově Vídeňská 52.
 • Starší žáci (1. - 4. ročník) se mimo nástroj také musí zapsat do některé ze skupin Hudební nauky, opět osobně na Vídeňské 52, nebo na pobočce v Žebětíně.
 • Od třetího ročníku prvního stupně je také povinnost navštěvovat jeden z povinně-volitelných předmětů (komorní hra, komorní zpěv, sborový zpěv, čtyřruční hra, interpretační klavírní seminář, souborová hra). To, jaké jsou možnosti a kam dítě zapíšete, se domluvíte s vaším třídním učitelem.
   
 •  ORGANIZACE HN A PHV
 • ROZVRHY HODIN HN PHV A SOUBORŮ

Literárně-dramatický obor

 • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

Taneční obor

 • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

Výtvarný obor

 • Rodiče se musí dostavit osobně do školy. Zde se seznámí se svým vyučujícím, časem a místem výuky a dostanou podrobné informace o studiu.

*foto slideru - Škola pro chlapce a dívky - Jan Havickszoon Steen (1626 – 1679). Nizozemský žánrový malíř 17. století.