COVID 19 INFORMACE

Pravidla pro žákovské večery a akce pro veřejnost:

Všichni diváci starší 12 let mají povinnost předložit při vstupu na akci doklad o očkování nebo o prodělání nemoci dle aktuálního epidemického nařízení. U dětí do 18 let a u lidí s kontraindikací k očkování je možné se prokázat i RT-PCR testem. Prosíme návštěvníky, aby si tyto doklady připravili před vstupem na akci.

Aktuální pravidla pro koncerty

Pravidla pro ukončení karantény:

Žáci, kteří byli v epidemicky významném kontaktu při výuce v ZUŠ se při návratu do výuky po sedmidenní karanténě prokáží svému vyučujícímu PCR testem, díky kterému jim byla karanténa ukončena.

Karanténa a její délka

Ostatní:

Od 1. 9. 2021 žáci ZUŠ nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu/očkování/prodělání nemoci.
Na chodbách školy je vyžadována rouška/respirátor. 
Od začátku listopadu byla některým žákům nebo učitelům nařízena karanténa/izolace. Změny ve výuce řešíme podle pokynů KHS s konkrétními učiteli a rodiči.