Literárně-dramatická tvorba

Literárně – dramatický obor je v naší základní umělecké škole jedním z nejmladších oborů. Systematická výuka v této oblasti byla zahájena teprve v roce 1980.

Základním principem výuky je dramatická hra. Pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném propojení usilujícím o výsledné dramatické sdělení. Dramatická tvorba je účinným nástrojem emocionálního rozvoje osobnosti žáků, schopnosti vlastního sebepoznání, sebekontroly a kázně v kolektivní práci. Rozvíjí schopnost dětí vnímat, vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti.

Konkrétní výsledky takto zaměřené výuky jsou pravidelně konfrontovány před veřejností na různých vystoupeních a přehlídkách na místní, oblastní i celostátní úrovni, v nichž naši žáci dosahují významné úspěchy. Pro některé je to i příprava ke studiu na středních nebo vysokých školách uměleckého zaměření.

Pedagogové

Pracoviště