Jiří Augustin dipl.um.

Kontakt

Pracoviště

O pedagogovi

  • vystudoval Konzervatoř v Pardubicích u prof. Petra Seidla a prof. Stanislava Juřici
  • navštěvoval mistrovské třídy renomovaných pedagogů (T. Offermann, J. Wagner, H. Käppel, A. Swete, P. Steidl)
  • od roku 2004 do roku 2006 navštěvoval metodické kurzy Vyučování hry na kytaru v ZUŠ na Konzervatoři Brno
  • znalosti si prohluboval v soukromých lekcích flamencové kytary u prof. Petra Víta
  • na ZUŠ Fr. Jílka působí od roku 2000
  • od roku 2014 je okresním metodikem hry na kytaru pro Brno