Profil školy

Základní umělecká škola Františka Jílka patří k největším školám tohoto typu v městě Brně. Školu navštěvují žáci z Brna i blízkého okolí. Ve svém názvu nese škola jméno vynikajícího brněnského umělce prof. Františka Jílka.

  • Cílem základní umělecké školy je poskytovat dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a kultivovat tak jejich osobnost po stránce umělecké.
  • Základní umělecká škola se snaží podchytit a vzdělávat nadané i výrazně talentované děti a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, nebo na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích.