Hrách se valí Brnem

6. 10. 2022, 17:00
piazzetta před Janáčkovým divadlem

Johann Gregor Mendel prožil významnou část života v augustiniánském klášteře v Brně, v jehož blízkosti leží na Vídeňské ulici naše Základní umělecká škola F. Jílka. Záměrem pedagogů zdejšího výtvarného oboru je nejen přiblížit k sobě svět vědy a umění, ale především vzdát tomuto významnému vědci poctu. Originální happeningovou akci jsme nazvali Hrách se valí Brnem. Hrách, ve formě zelených balónů, rozkutálíme ze schodiště před Janáčkovým divadlem ve čtvrtek 6. 10. 2022 v 17:00 a symbolicky jej pošleme do celého světa podobně, jak se do něho rozšířily i Mendelovy objevy z oblasti genetiky. Tato akce bude mít charakter otevřenosti všem zájemcům z řad dětí i dospělých. Po skončení akce žáci vytvoří ze všech nezakutálených hrachů instalaci, kterou bude možné postupně umisťovat na různých místech v lokalitě školy, augustiniánského kláštera a podobně. Současná vizuální tvorba vybízí svými prostředky i novým pojetím všechny zájemce z řad široké veřejnosti. Tato událost k poctě J. G. Mendela Hrách se valí Brnem zve nejen k zážitku, ale i k aktivní účasti.