Okresní kola soutěží žáků ZUŠ v komorní hře s převahou dechový nástrojů a ve hře na akordeon

27. 2. 2023

Gratulujeme všem žákům a jejich pedagogům za získaná ocenění a postupy do krajsekého kola.