Přehlídka dětských recitátorů

10. 3. 2023

Gratulujeme Hubertu Maierovi ze trřídy p. uč. Žáčkové za úspěšnou reprezentaci školy na dětské scéně 2023.