Ústřední kola soutěží MŠMT ve hře na dechové nástroje dřevěné, žesťové a ve zpěvu

6. 6. 2022

Gratulujeme všem zúčastněným žákům a učitelům k velkým úspěchům v ústředních kolech soutěží MŠMT.