Žáci úspěšně přijatí na ŠŠ, VŠ, konzervatoře

16. 6. 2022

Žáci úspěšně přijatí na ŠŠ, VŠ, konzervatoře
(pro školní rok 2022/2023)

Čechová Helena - SOU tradičních řemesel - design interiéru
(ze třídy Lenky Rogožanové)

Kolková Nela – Gymnázium P. Křížkovského – výtvarný obor
(ze třídy Jana Buchty)

Hosová Eliška – SŠUD Brno – design interiéru
(ze třídy Jana Buchty)

Papoušek Jan - SŠUD Brno – design interiéru
(ze třídy Lenky Rogožanové)

Bínová Karolína – Konzervatoř Brno – hudebně dramatické umění
(ze třídy Ireny Žáčkové)

Hofmanová Taťána - Konzervatoř Brno - violoncello
​​​​​​​(ze třídy Matěje Kovandy)

Kvasničková Natálie – Konzervatoř Brno – klavír
(ze třídy Anh Hoang Pham)

Rakus Denis – Pražská konzervatoř – fagot
(ze třídy Pavla Zatloukala)

Rakus Denis – Pražská konzervatoř – muzikálový zpěv
(ze třídy Petra Šmiráka)

Vavruša Jan – FA VUT Brno
(ze třídy Jana Buchty)

Mikulka Otakar – FA VUT Brno
(ze třídy Jana Buchty)

Svadbík Martin – FA VUT Brno
(ze třídy Jana Buchty)

Svadbík Martin – FA ČVUT Praha
(ze třídy Jana Buchty)