Výtvarná tvorba

Výtvarný obor se vyučuje na ZUŠ Františka Jílka od roku 1963. Výuka probíhá nejen v hlavní budově Vídeňská 52, ale také na pobočkách – na ulici Amerlingova 2 a na Křivánkově náměstí 11 v Žebětíně. Příjemné prostředí dobře vybavených ateliérů podporuje úsilí pedagogů vytvářet spolu s žáky tvůrčí pracovní atmosféru.

Žáci přípravného studia I. stupně ve věku od 5 let se učí základním výtvarným technikám a postupům kresby, malby a modelování. Žáci základního studia I. stupně ve věku od 7 let jsou vyučováni plošné, prostorové, objektové a akční tvorbě a jejich příslušným technikám (kresbě, malbě, volné a počítačové grafice, modelování, výtvarné akci, instalaci…) a dějinám výtvarné kultury. Žáci základního studia II. stupně ve věku od 14 let jsou kromě dalšího rozvoje technických schopností, navazujících na vzdělání z I. stupně vedeni k samostatné tvorbě.

Důležitou součástí výuky je příprava zájemců k přijímacím talentovým zkouškám na střední a vysoké školy. Pracovní výsledky našich žáků prezentujeme na pravidelně pořádaných výstavách, například ve školní Galerii V chodbách, v pasáži Alfa, kavárně Era, Moravské zemské knihovně aj.

Galerie výtvarného oboru.

Bavíme se s Mendelem.

Pedagogové

Pracoviště